Wachtlijst De Oostendse haardMet deze knop geven wij u de mogelijkheid om uw rangschikking van thuis op te volgen.

Natuurlijk willen we niet dat iedereen zomaar in jouw dossier kan meekijken, daarom dient u zich aan te melden met uw unieke inschrijvingsnummer en
uw familienaam

Geef uw inschrijvingsnummer in. Het nummer is opgebouwd uit de datum en een volgnummer, gescheiden door puntjes (vb. 2009.09.08.007). U kan eventueel ook nog uw oud inschrijvingsnummer (bv. 7000) ingeven.

Let op: geef uw FAMILIENAAM op zoals hij op uw inschrijvingsbewijs staat!De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website of die u verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Deze website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De Oostendse Haard geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accurraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.”

Uw rangschikking gaat achteruit?

De Oostendse Haard krijgt veel vragen over het feit dat personen op onze wachtlijst achteruit gaan in plaats van vooruit.

De rangschikking kan namelijk achteruitgaan door de volgende factoren:

GEZINSWIJZIGINGEN

Een kandidaat-huurder schrijft zich in met 2 kinderen, 1 kind verlaat de woning of 1 kind komt erbij.
De kandidaat-huurders mogen dan hun keuze aanpassen, maar hun inschrijvingsdatum blijft uiteraard behouden.

MUTATIES

Een persoon die al huurder is van een sociale woning die echter niet voldoet aan de rationele bezetting en die wil verhuizen naar een sociale huurwoning van dezelfde verhuurder die wel aan de rationele bezetting voldoet.

NA EEN ACTUALISATIE

Sommige kandidaten die eerder ingeschreven zijn dan u kunnen hun keuze uitgebreid hebben met de woninggroepen waarvoor u ingeschreven bent. Die komen dan vóór u.

RENOVATIES

De Oostendse Haard moet veel woningen renoveren, omdat ze verouderd zijn. De huurders van deze woningen krijgen voorrang op de wachtlijst en komen dus vóór mensen die al eerder ingeschreven zijn.

PRIORITAIRE CODES

Onbewoonbaarverklaringen en rolstoelgebruikers.

Wij zijn er ons van bewust dat dit tot ontevredenheid en verwarring kan leiden, maar wij zijn nu eenmaal verplicht deze voorrangsregels toe te passen.

Wij kunnen u echter garanderen dat elke toewijzing bij ons correct gebeurt.