home
socialehuisvestingoostende.be
Small FontMedium FontLarge Font
Info
links
KANDIDAAT-HUURDERS
De Oostendse Haard - Golven-en Schelpenstraat
-> inschrijving
-> wachttijd 
-> belangrijk -  wijzigingen doorgeven
-> uw plaats op de wachtlijst 


Om huurder te kunnen worden van een sociale woning moet u zich laten inschrijven in het register der kandidaat-huurders.  Om zich te kunnen laten inschrijven, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Een inschrijvingsformulier kunt u opvragen via e-mail of komen afhalen in onze burelen tijdens de onthaaluren.


INSCHRIJVING


Om u te kunnen inschrijven moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Alle informatie van inschrijven tot toewiijzen kunt u terugvinden in ons intern huurreglement (deel 1).

In het Intern Huurreglement deel 1 (zie link onderaan) vind je informatie over onder meer:
-          Hoofdstuk 1: De voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen (inschrijvingsvoorwaarden);
-          Hoofdstuk 2: Belangrijke vragen en procedures bij de inschrijving;
-          Hoofdstuk 3: Waaraan je moet voldoen als een woning vrijkomt (toelatingsvoorwaarden);
-          Hoofdstuk 4: Wie dan de woning krijgt (toewijzingsregels);
-          Hoofdstuk 5: Mogelijke afwijkingen;
-          Hoofdstuk 6: De nodige documenten;
-          Hoofdstuk 7: Het verhaalrecht.


WACHTTIJD

Na het inschrijven volgt het onaangenaamste stuk.  U dient te wachten, lang te wachten.  De vraag naar sociale woningen is zeer groot en we hebben slechts een beperkt aantal woningen/appartementen.  De wachtperiode kan sterk variëren van minimaal 6 jaar tot veel meer als u een specifiek type woning/appartement en/of wijk vraagt die zelden vrij komt.  De keuze mag niet te beperkt zijn. Uw beperkte keuze kan geweigerd worden indien de Oostendse Haard van oordeel is dat een te beperkt aandeel van het patrimonium werd aangeduid.


Om de twee jaar wordt het register der kandidaat-huurders geactualiseerd. Iedere kandidaat-huurder wordt dan aangeschreven en moet zijn gegevens opnieuw aan ons bezorgen.  Kandidaten die niet reageren of een eventuele adreswijziging hebben vergeten door te geven, worden geschrapt.


BELANGRIJK - WIJZIGINGEN DOORGEVEN

Het is van belang dat u eventuele wijzigingen in uw gezinssituatie onmiddellijk meldt aan de maatschappij!!!UW PLAATS OP DE WACHTLIJST


Klik op de huisvestingsmaatschappij naar keuze en kom de rangschikking van uw inschrijving te weten.
De maatschappij stuurt u binnen de 24 uur een e-mail met uw rangschikking op de wachtlijst.

Oostendse Haard
Gelukkige Haard

Gelieve te noteren dat het niet noodzakelijk is om maandelijks uw rangschikking op te vragen.


 
<<< terug naar index