home
socialehuisvestingoostende.be
Small FontMedium FontLarge Font
Info
links
NUTTIGE LINKS
De Oostendse Haard - wijk St-Jan - project Pionier

VMSW
Alle mogelijke informatie rond sociale woningen. De VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) wil u graag helpen bij het zoeken naar een goede en betaalbare woning. Woonkwaliteit, woonzekerheid en voordelig huren, kopen of lenen zijn hun troeven.

Huisvesting Oostende
Bij de dienst huisvesting kunt u terecht met klachten over de kwaliteit van uw huurwoning, vragen over huisvestingspremies, rookmelders,...

Stad Oostende
Officiële website van de Stad Oostende.

Sociaal Huis Oostende
Algemene informatie rond het Sociaal Huis Oostende.

Huurdersbond
Juridische ondersteuning voor huurders.

Vlaams woningfonds
Het Vlaams Woningfonds is er voor gezinnen in het Vlaams Gewest. Meer in het bijzonder voor gezinnen met minstens 1 kind en een begrensd inkomen. Het Vlaams Woningfonds kent voordelige sociale leningen toe en biedt goedkope huurwoningen aan.

Eigen Haard is Goud Waard
Wie op zoek is naar een gunstige hypotheeklening kan terecht bij Eigen Haard is Goud Waard, een erkende kredietmaatschappij.

Bouwen en Wonen in Vlaanderen
Alle mogelijke informatie van de Vlaamse overheid rond bouwen en wonen.

Energiesparen
Portaalsite van de Vlaamse overheid met alle informatie rond energiebesparing.

Wonen in West-Vlaanderen
Website van de provincie West-Vlaanderen met informatie rond wonen.

Sociaal verhuurkantoor Oostende
Het Sociaal verhuurkantoor huurt woningen van eigenaars en onderverhuurt ze aan huurder-bewoners.

Samenlevingsopbouw
Samenlevingsopbouw is actief in buurten, steden, dorpen, en streken. Opbouw- en buurtwerkers stimuleren mensen om hun stem te laten horen wanneer ze met problemen die het leven en het samenleven moeilijk maken, worden geconfronteerd. Samen gaan ze op zoek naar oplossingen voor gemeenschappelijke noden en knelpunten in de woon- en leefomgeving.

Sociale kaart
Een Sociale Kaart bevat concrete en actuele informatie over de meest uiteenlopende welzijns- en gezondheidsvoorzieningen.<<< terug naar index