home
socialehuisvestingoostende.be
Small FontMedium FontLarge Font
Info
links
PERS - DE OOSTENDSE HAARD
90- jaar Oostendse Haard

PERSBERICHT JULI 2013: De Oostendse Haard trots op nieuwbouwproject "De Kroon"
PERSBERICHT JUNI 2011: De Oostendse haard viert feest

PERBERICHT MEI 2011: De Oostense Haard bouwt 6 nieuwe appartementen
PERSBERICHT APRIL 2011: Samenlevingsopbouw doet hun intrek in het nieuw lokaal van de Oostendse Haard
PERSBERICHT MAART 2011: "De Oostendse Haard" sensibiliseert preventief haar huurders

PERSBERICHT FEBRUARI 2011: "De Oostendse Haard" werft nieuw personeel aan


 

Lange wachtlijsten, toch moet ook dat in het juiste perspectief worden bekeken. De lange wachtlijsten mogen niet verbergen dat ook veel alleenstaanden en gezinnen wel een sociale woning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 krijgen.
 Verhuizen is het loslaten van iets, maar het is ook het uitkijken naar iets nieuws.    Mensen helpen begint vaak bij hun (t)huis, bijgevolg zijn we uitermate blij opnieuw een nieuwbouwproject te hebben gerealiseerd in de wijk Sint-Jan.
 
Dit sociaal woningbouwproject “De Kroon” genaamd verdient zijn naam omdat het grenst aan de Kroonlaan te Oostende. Het is het tweede CBO (constructieve benadering overheidsopdrachten) project van de Oostendse Haard, zijnde een publiek-private samenwerking binnen de sociale huisvestingssector.   Het betreft een marktbevraging met integratie van grondaanbod, projectontwerp en realisatie.
 
Het ontwerp legt de nadruk op openheid en transparantie. Mits een wandeldoorgang staat de Kroonlaan namelijk rechtstreeks in verbinding met de Torhoutsesteenweg. De opsplitsing in afzonderlijke volumes, de gevelmaterialen en de levendige kleuren zorgen ervoor dat het project mooi aansluit bij de omgeving.
 
Deze 22 extra sociale woningen tussen de Kroonlaan 69-71 en de Torhoutsesteenweg 390 vormen allezins een bijkomend stapje naar het bereiken van het Grond-en Pandendecreet vooropgestelde sociaal objectief.
 
Het project biedt een aangename mix aan huurappartementen geschikt voor alleenstaande, personen met een fysieke beperking en gezinnen:
                  -      6 appartementen met 1 slaapkamer voor mindervaliden;
                  -    13 appartementen met 1 slaapkamer;
                  -      3 appartementen met 3 slaapkamers.
 
De nieuwe huurders deden hun intrek vanaf 01 juli 2013.
 
Het ontwerp is van de hand van architecten Vanbecelaere en Hauspie. De werken worden uitgevoerd door bouwonderneming ACH Bouw.   De totale bouwkost (exclusief aankoop gronden) bedraagt € 3.258.549,56 exclusief BTW .
 
“Duurzame huisvesting, levende buurten” blijft het motto van de Oostendse Haard. Een motor zijn voor stadsvernieuwing, een dynamiek op gang brengen in een omgeving en tegelijkertijd beantwoorden aan de noden van de bewoners blijven onze ambities.
 
Een persmoment heeft plaatsgevonden in aanwezigheid van de nieuwe huurders, de bestuurders, het personeel en de buurtbewoners op het gemeenschappelijke binnenplein van het nieuwbouwproject aan de Kroonlaan 71 te Oostende op zaterdag 6 juli 2013.

 Zie verder voor persbericht.
 

De Oostendse Haard viert haar 90-jarig bestaan met activiteiten in haar wijken.
 
De maatschappij zag het “levenslicht”  op 02 mei 1921  en viert dus in 2011 haar 90ste verjaardag.
 
De woningen in het Westerkwartier gebouwd in 1922 waren de eerste woningen van de sociale huisvestingsmaatschappij “De Oostende Haard”.   
 
Een aantal  van de oudste woningen werd ondertussen gesloopt.      Binnenkort nemen de eerste huurders hun intrek in de nieuwbouwwoningen opgetrokken op de plaats waar de eerste woningen stonden.   Het kreeg de toepasselijke naam “In den Beginne”.    
 
Het zijn woningen met 4-slaapkamers en daarmee komen we tegemoet aan de  vraag naar sociale woningen voor grotere gezinnen.
 
Sociale huisvesting is van belang voor de goede ontwikkeling van de maatschappij, gezondheid, scholing en sociale cohesie.
 
De Oostendse Haard wil deze verjaardag vieren met een grote taart voor al haar huurders wonende in de wijken Westerkwartier en Sint-Jan, de ontwerper van het project, de aannemer der werken, het college van Burgemeester en Schepenen, de VMSW, bestuurders en personeel.
 
De huurders van de wijk "Westerkwartier" waren op 01 juni 2011 van harte welkom op de feestvieringen op het plein voor het nieuwbouwproject “In de Beginne” aan de Oostendse Haardstraat 14-20 te Oostende.
 
Zie verder voor persbericht.


Sociale huisvesting is en blijft een uitstekend middel om onze samenleving menselijker te maken.   Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen is immers een basisrecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Onze doelstelling blijft milieubewuste en energiebesparende woningen en appartementen te bouwen met een betaalbare huurprijs en energiefactuur. Niet alleen goedkope huisvesting, maar ook een goede huisvesting.  
 
In de wijk Westerkwartier kocht de Oostendse Bouwmaatschappij “De Oostendse Haard” twee verkrotte panden tegen de prijs van € 178.500,00 en toverde die om tot een gloednieuw wooncomplex “Klinkaart”.    Dat leverde  6 appartementen met gemeenschappelijke tuin, alsook een fietsenbergplaats.
 
Dit kleinschalig project aan de Steenbakkerstraat 51-53 te Oostende past perfect binnen de doelstellingen van de Oostendse Haard.    Rekeninghoudend met de budgettaire beperkingen van onze doelgroep werden er geen gemeenschappelijk delen voorzien.   Zodoende kunnen de huurlasten laag worden gehouden.   
 
Het ontwerp is van de hand van architectenburo Jacobus en Danneel uit Oostende.  De totale bouwkost bedraagt € 752.710,80 exclusief BTW.
 
Het project “Klinkaart” in de wijk Westerkwartier biedt:
-          drie 1-slaapkamerappartementen;
-          twee 2-slaapkamerappartementen;
-          één 3-slaapkamerappartement.
 
Met dat gevarieerde aanbod willen wij inspelen op de toenemende gezinsverdunning en de vergrijzing.
 
De gemiddelde marktwaarde (is de prijs die in de privé zou betaald worden) bedraagt:
-          € 410,00 voor een 1-slaapkamerappartement;
-          € 510,00 voor een 2-slaapkamerappartement;
-          € 560,00 voor een 3-slaapkamerappartement;
 
De te betalen huurprijs wordt berekend aan de hand van het inkomen.    De huurder betaalt nooit meer dan 1/57 van het inkomen, maar betaalt ook nooit meer dan de marktwaarde van de woongelegenheid.
 
De maatschappij blijft daarbij niet bij de pakken zitten en bouwt onverdroten verder.  
 
“Duurzame huisvesting, levende buurten” blijft het motto van de Oostendse Haard. Een motor zijn voor stadsvernieuwing, een dynamiek op gang brengen in een omgeving en tegelijkertijd beantwoorden aan de noden van de bewoners blijven onze ambities.
 
Tijdens een persmoment werd in aanwezigheid van de architect en de letterkapster de inhuldigingssteen onthuld worden.
 
Zie verder voor persbericht.
 
Samenlevingsopbouw doet hun intrek in het nieuw lokaal van de Oostendse Haard
 
De Oostendse Haard is een sociale huisvestingsmaatschappij die reeds 90 jaar actief is op het grondgebied van Oostende – Bredene en zorgt voor een “thuis” voor vele mensen. 
In de wijk “Nieuwe Stad” werken de opbouwwerker van Samenlevingsopbouw en De Oostendse Haard zeer goed samen.    
 
De opbouwwerker, Tineke Decroos zet samen met de bewoners acties op om   het samenleven en de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.     Daarnaast wil Samenlevingsopbouw ook komen tot een betere communicatie tussen de sociale huisvestingsmaatschappij en de huurders.
 
Als sociale huisvestingsmaatschappij  kunnen wij logistieke ondersteuning bieden.
 
In de sociale appartementswijk “De Nieuwe Stad” beschikte de buurtwerker-opbouwwerker over een lokaal zonder sanitaire voorzieningen aan het Emiel Moysonplein 2 te Oostende.        De behuizing in het huidige lokaal was te klein geworden, alsook was de indeling niet optimaal.
 
Gezien de kleine ruimte van het “buurthuis” was er zelfs geen mogelijkheid om kleine bewonersvergaderingen te organiseren.  
 
De Oostendse Haard stelt nu een ruim lokaal met bureel- en vergaderruimte, sanitair en kleine keuken ter beschikking aan de Guldensporenlaan 2/bus 54 te Oostende.
 
De officiële opening met persmoment heeft plaatsgevonden op  woensdag 23 maart 2011 om 16u30 aan de nieuwe burelen gelegen aan de Guldensporenlaan 2/bus 54 te Oostende.

Zie verder voor persbericht.

"De Oostendse Haard" sensibiliseert preventief haar huurders
 

Als sociale huisvestingsmaatschappij bieden wij de huurders niet alleen huisvesting aan, ook de veiligheid in de woning is uitermate belangrijk.    Woonkwaliteit vormt al langer een centraal aandachtspunt in het Vlaamse woonbeleid.  
 
Een goede woning is een woning die geen gevaar inhoudt voor de veiligheid of de gezondheid van haar bewoners.    De CO (koolmonoxide)-problematiek is hier een aspect van.    Met name tijdens de wintermaanden verdient dit de nodige aandacht.
 
Onze hulptoeziener bezoekt  alle huurders die beschikken over een open gastoestel  en doet een preventieve CO-meting.    
 
De Oostendse Haard doet ook aan de sensibilisering en preventie hieromtrent, door een informatiefolder te verdelen en de huurders te wijzen op de mogelijke gevaren.    Bij ongerustheid kan ook altijd een preventieve CO-meting aangevraagd worden bij de Oostendse Haard.
 
Het zou tof zijn mocht u enige persaandacht wil besteden aan deze problematiek gezien het nog altijd relatief hoge aantal intoxicatiegevallen dat jaarlijks wordt opgetekend (waarvan gelukkig slechts een veel beperkter aantal met dodelijke afloop).
 
Een persmoment heeft plaatsgevonden op maandag 07 maart 2011 om 16u30 aan de woning met open gastoestel aan de Voorhavenlaan 175  te Oostende.

Zie verder voor persbericht.

 

De Oostendse Haard is een sociale huisvestingsmaatschappij die reeds 90 jaar actief is op het grondgebied van Oostende – Bredene en zorgt voor een “thuis” voor vele mensen.

 De Oostendse Haard verhuurt meer dan 1.300 betaalbare woongelegenheden.    Bij het opnemen van haar missie streeft de Oostendse Haard ernaar om uit te blinken als een competente, professionele, flexibele, integere en klantgerichte organisatie.
 
De Oostendse Haard voorziet in de komende jaren een sterke toename van de bouwactiviteit (nieuwbouw en renovatie van het patrimonium).   Om beter de toegenomen opdrachten te kunnen waarmaken werd de structuur gereorganiseerd en gingen wij onlangs over tot de aanwerving van 2 nieuwe personeelsleden.   
 
Tom Van Wassenhove werd aangeworven als coördinator-uitvoering en is verantwoordelijk voor de opvolging van de werven.   Dit vanaf de openbare aanbesteding tot de definitieve oplevering van het renovatie- of nieuwbouwproject. 
 
Kathia Baeteman trad in dienst als coördinator-onderhoud.   Haar hoofdtaak bestaat erin om een gedetailleerde onderhoudsplanning van het patrimonium op te maken en deze up-to-date te houden.   Ze moet ook zorgen voor de opmaak van een meerjarenbegroting voor onderhoud en herstel.
 
Beiden worden bijgestaan door de projectingenieur, Nico De Cock.
 
Onze organisatie telt na deze uitbreiding 13 medewerkers.   Van een medewerker van De Oostendse Haard wordt verwacht dat ze klant- en resultaatgericht werken, initiatief nemen, openstaan voor verandering en durven feedback te geven en te ontvangen. 
 
Momenteel zijn er circa 117 woningen/appartementen in opbouw.  De vooruitzichten voor de toekomst blijven ambitieus.
 
Een persmoment met de nieuwe personeelsleden heeft plaatsgevonden op dinsdag 15 februari 2011 om 16u15 in de burelen van de Oostendse Haard aan de Nieuwpoortsesteenweg 205 te Oostende.


 

downloads

<<< terug naar index