home
socialehuisvestingoostende.be
Small FontMedium FontLarge Font
Info
links
BELANGRIJKE MEDEDELINGEN - DE OOSTENDSE HAARD
De Oostendse Haard - onthaal

23 april 2013: actualisatie registers van de kandidaat-huurders
23 april 2013: garageboxen en standplaatsen te huur
25 februari 2013: vacature financieel - administratief medewerker
29 mei 2012: huurpremie
28 september 2011: Actualisatie van de registers van de kandidaat-huurders
                                     AFGESLOTEN

22 april 2011: Actualisatie registers van de kandidaat-huurders
23 december 2010: Burelen gesloten eindejaar
22 december 2010: Huurprijsberekening 2011
10 september 2010: Opvraging documenten voor huurprijsberekening 2011
02 september 2010: groepsaankoop groene stroom
01 juni 2010: vacature assistent projectingenieur - coördinator 
                        gepland onderhoud

10 mei 2010: Verkoop 3 onverhuurbare sociale woningen
14 januari 2010: Verkoop 5 onverhuurbare sociale woningen
18 december 2009: Burelen gesloten eindejaar
14 december 2009: Huurprijsberekening 2010
24 september 2009: Verkoop 6 onverhuurbare sociale woningen
24 september 2009: Inhuurname nieuw project "Het Baken"
29 juli 2009: Vacature hulptoeziener voor sociale en logistieke taken     
06 juli 2009: Opvraging documenten voor huurprijsberekening 2010

 

ACTUALISATIE VAN DE REGISTERS
VAN DE KANDIDAAT-HUURDERS
 

Als sociale huisvestingsmaatschappij moeten  wij de registers van de kandidaat-huurders om de twee jaar actualiseren. Dit jaar worden deze registers opnieuw geactualiseerd.

Het actualisatieformulier werd verstuurd op 02 mei 2013.

Kandidaat-huurders die kandidaat wensen te blijven moeten tegen 31 mei 2013 het actualisatieformulier aanvullen, ondertekenen, de gevraagde documenten bijvoegen en terugsturen.
 
Elke kandidaat-huurder wordt aangeschreven op het laatst bekende adres.  Indien de kandidaat niet antwoordt of indien hij naar een onbekend adres verhuisd is en onbereikbaar blijkt, wordt hij van de wachtlijst geschrapt.

Gelieve te noteren dat tijdens de actualisatie geen rangschikkingen opgevraagd kunnen worden.   De nieuwe rangschikking met behoud van de oorspronkelijke inschrijvingsdatum zal ten laatste in september 2013 verstuurd worden.
 
 
GARAGEBOXEN EN STANDPLAATSEN TE HUUR

De Oostendse Haard biedt garageboxen te huur aan in de wijk "Nieuwe Stad" zijnde in de ondergrondse parking aan de Guldensporenlaan 19 en standplaatsen in de wijk "Westerkwartier" zijnde aan de Schelpenstraat 10 en de Sint-Catharinapolderstraat 33 te 8400 Oostende.

            1. Huurprijs
Garageboxen :
Nieuwe Stad
€ 44,50 per box, per maand voor huurders van de Oostendse Haard
€ 53,85 per box, per maand voor niet-huurders van de Oostendse Haard

Standplaatsen :
Westerkwartier (Schelpenstraat 10)
€ 34,00 per standplaats, per maand voor huurders van de Oostendse Haard
€ 41,14 per standplaats, per maand voor niet-huurders van de Oostendse Haard
Westerkwartier (Sint-Catharinapolderstraat 33)
€ 40,00 per standplaats, per maand voor huurders van de Oostendse Haard
€ 48,40 per standplaats, per maand voor niet-huurders van de Oostendse Haard

2. Indienen van een aanvraag

Alle aanvragen moeten gebeuren door middel van een brief gericht aan DE OOSTENDSE HAARD, Nieuwpoortsesteenweg 205, 8400 Oostende of per e-mail info@oostendsehaard.woonnet.be.
 
3.  Bijkomende kosten

Binnen de week na ontvangst van de toewijzingsbrief dient een waarborg van € 50,00 voor garageboxen en € 25,00 voor standplaatsen en € 25,00 voor de registratiekosten gestort te worden op de rekening van de Oostendse Haard. Als privé-huurder moet u de garagebox ook laten verzekeren tegen “Aansprakelijkheid als huurder”.
 

VACATURE FINANCIEEL - ADMINISTRATIEF MEDEWERKER


Om onze organisatie nog beter uit te bouwen zoeken wij momenteel een financieel - administratief medewerker

Functiebeschrijving
Specifieke boekhoudkundige verrichtingen.
Het verzamelen, vervolledigen en administratief verwerken van financiële gegevens om dossiers en bestanden met volledige en correcte informatie beschikbaar te hebben.  
Het verifiëren en controleren van documenten en gegevens om te verzekeren dat vormvereisten, procedures en regelgeving gerespecteerd worden. 
Informatie uitwisselen en diverse vragen beantwoorden om klanten en andere betrokkenen correct te informeren.
Werkrelaties onderhouden met betrekking tot dossiers en gegevens om door een samenwerking een efficiënt verloop van het proces te garanderen.

Profiel:
Een bachelordiploma in een economisch of boekhoudkundig vakgebied.
Grondige kennis van Word, Excel en Outlook.
Bereid om je snel in te werken in specifieke software (zoals FileMaker, SocioPack, FiadPro, Isabel, 3P, ...)
Gestructureerd kunnen werken en administratief aangelegd zijn.
Je levert met oog voor detail correct werk af.
Autonoom en in teamverband werken, alsook vlot communiceren met collega´s, klanten, leveranciers overheden,…
Leergierig, stressbestendig, collegiaal en steeds bereid tot bijscholing.

Wij bieden:
 Een bediendenstatuut met een verloning volgens barema B1-B3 van lokale besturen
(min. 2.318,78 EUR – max. 3.907,07 EUR bruto per maand voor een voltijdse betrekking), eindejaarstoelage, groepsverzekering en maaltijdcheques.

Hoe solliciteren?
Stuur uw CV met foto en motivatiebrief uiterlijk voor 21 maart 2013 naar:                                      
DE OOSTENDSE HAARD
TAV DIRECTEUR
NIEUWPOORTSESTEENWEG 205
8400 OOSTENDE
              

HUURPREMIE


De Vlaamse Regering heeft op 4 mei 2012 beslist dat de Vlaamse huurpremie van start gaat. Gezinnen met een laag inkomen die al vijf jaar of langer wachten op een sociale woning, kunnen een maandelijkse premie krijgen.
 
Alle kandidaat-huurders die in aanmerking kunnen komen voor de huurpremie, zullen een invulformulier toegestuurd krijgen, waarmee ze de huurpremie kunnen aanvragen. Wonen-Vlaanderen gaat op basis van de verkregen gegevens en het huurcontract na of de personen recht hebben op de huurpremie. De huurpremie zal berekend worden op basis van de huurprijs, het gebied waarin de kandidaat-huurder woont en het aantal personen ten laste.  In de beginfase zal het gaan om zo’n 7.400 gezinnen.
 
Alle informatie over de huurpremie is terug te vinden op de website www.huurpremie.be. U kunt steeds verwijzen naar het gratis telefoonnummer 1700 of bij Wonen-Vlaanderen op 02 553 03 76 of via mail huurpremie@rwo.vlaanderen.be.

De Oostendse Haard levert slechts informatie aan.     

ACTUALISATIE VAN DE REGISTERS
VAN DE KANDIDAAT-HUURDERS IS AFGESLOTEN

 

Als sociale huisvestingsmaatschappij moeten  wij de registers van de kandidaat-huurders om de twee jaar actualiseren. Dit jaar werden deze registers opnieuw geactualiseerd.

De kandidaten die reageerden en nog voldeden aan de voorwaarden hebben eind september 2011 hun nieuwe rangschikking ontvangen.  

De rangschikkingen kunnen ook opnieuw online opgevolgd worden. ACTUALISATIE VAN DE REGISTERS
VAN DE KANDIDAAT-HUURDERS
 

Als sociale huisvestingsmaatschappij moeten  wij de registers van de kandidaat-huurders om de twee jaar actualiseren. Dit jaar worden deze registers opnieuw geactualiseerd.

Het actualisatieformulier werd verstuurd op vrijdag 22 april 2011.

Kandidaat-huurders die kandidaat wensen te blijven moeten tegen 
20 mei 2011 het actualisatieformulier aanvullen, ondertekenen, de gevraagde documenten bijvoegen en terugsturen.
 
Elke kandidaat-huurder wordt aangeschreven op het laatst bekende adres.  Indien de kandidaat niet antwoordt of indien hij naar een onbekend adres verhuisd is en onbereikbaar blijkt, wordt hij van de wachtlijst geschrapt.

Gelieve te noteren dat tijdens de actualisatie geen rangschikkingen opgevraagd kunnen worden.   De nieuwe rangschikking met behoud van de oorspronkelijke inschrijvingsdatum zal ten laatste in september 2011 verstuurd worden.
 
 

BURELEN GESLOTEN EINDEJAAR


De kantoren zijn gesloten vanaf maandag 27 december 2010 tot en met vrijdag 31 december 2010.
 
In geval van dringende herstellingen (waterlek, gaslek, elektriciteitsstoringen en panne aan verwarming en boilers) kunt u de toeziener, Ronny Vanhaecke, contacteren op het nummer 0495 26 29 54.

De toeziener is op volgende dagen bereikbaar tussen 09u00-10u30:
- maandag  27 december 2010 
- dinsdag 28 december 2010
- woensdag 29 december 2010
- donderdag 30 december 2010
- vrijdag 31 december 2010

Wij staan opnieuw tot uw dienst vanaf maandag 03 januari 2011.

Wij wensen u alvast prettige feesten.

HUURPRIJSBEREKENING 2011


De nieuwe huurprijsberekening voor 2011 zal u op donderdag 23 december 2010 ontvangen.
 

OPVRAGING DOCUMENTEN
HUURPRIJSBEREKENING 2011


Zoals elk jaar worden alle huren herberekend op basis van het inkomen en de gezinssamenstelling van elke huurder. Deze nieuwe huurprijzen gelden vanaf 1 januari 2011.

Vele bewijsstukken (inkomens, invaliditeit en kinderbijslaggerechtigd) kunnen wij zelf opvragen. Zo niet dan wordt de huurder aangeschreven om de juiste inkomstengegevens te bezorgen. Huurders die dit niet doen zullen de hoogste huurprijs betalen.

Voor de berekening van de nieuwe huur moeten wij beschikken over een inkomstenbewijs voor het jaar 2008.GROEPSAANKOOP GROENE STROOM


Stad Oostende organiseert in samenwerking met het gemeentebedrijf EOS een groepsaankoop voor gas en groene elektriciteit.

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk Oostendenaars zich verenigen om een goedkopere prijs te bedingen. Hoe meer mensen inschrijven op de groepsaankoop, hoe groter de korting die de energieleveranciers kunnen geven. Bij vorige groepsaankopen kon 95% van de gezinnen besparen, gemiddeld bedroeg de besparing 200 tot 300 euro. Meedoen is dus goed voor uw portemonnee en het milieu!

Van 25 augustus tot en met 1 oktober 2010 kun je inschrijven. De inschrijving is volledig vrijblijvend.

Op 4 oktober 2010 zal de veiling plaatsvinden. Er wordt dan een prijs gevraagd aan de energieleveranciers voor iedereen die zich ingeschreven heeft.

Na de veiling op 4 oktober zal de prijs bekend gemaakt worden. Pas dan, nadat je precies je winst kan berekenen, kun je overstappen van leverancier.

Je zal stap voor stap worden begeleid door de firma Ichoosr, met wie EOS samenwerkt. iChoosr heeft al heel wat ervaring in het begeleiden van groepsaankopen.

De actie is bedoeld voor alle Oostendenaars.

Voor meer informatie en inschrijvingen: surf nu naar www.slimoostende.be


VACATURE ASSISTENT PROJECTINGENIEUR -
COORDINATOR GEPLAND ONDERHOUD


Om onze organisatie nog beter uit te bouwen zoeken wij momenteel een assistent projectingenieur - coördinator gepland onderhoud.

Functiebeschrijving
Operationele verantwoordelijkheid over de gedetailleerde inventarisatie van het patrimonium en houdt deze up-to-date.
Opmaak van een meerjarenbegroting voor onderhoud en herstel.
Opsporen van bouwtechnische problemen en opstellen van een actieplan.
Opmaak van toekomstige kleinere renovatieprojecten volgens richtlijnen van de VMSW.
Werfcoordinatie en –toezicht, bewaking kwaliteit en uitgaven bij een beperkt aantal nieuwbouw- of grotere renovatieprojecten na openbare aanbesteding.
Administratieve afhandeling van de toevertrouwde dossiers.

Profiel:
Minstens een bachelordiploma in een bouwtechnisch vakgebied.
Minimaal 3 jaar ervaring in de bouwsector.              
Grondige kennis van architectuur en stabiliteit in het bijzondere kennis inzake bouwfysica.
Vertrouwd met autocad (of gelijkwaardig tekenprogramma).
Grondige kennis van Word, Excel en Outlook. Ervaring met Access/Planon/Visual Basic pluspunt.
Gestructureerd met de computer kunnen werken, administratief aangelegd en werkt graag zaken af.
Kostenbewust en kwaliteits– en resultaatgericht (in lange termijnperspectief werken).
Autonoom en in teamverband werken, alsook vlot communiceren met collega´s, aannemers, overheden,…
Beschikt over rijbewijs B en een eigen wagen.
Leergierig, stressbestendig, collegiaal en steeds bereid tot bijscholing.

Wij bieden:
Een bediendenstatuut met een verloning volgens barema B1-B3 van de Stad Oostende
(min. 2.137,85 EUR – max. 3.602,21 EUR bruto per maand voor een voltijdse
betrekking), eindejaarstoelage, groepsverzekering en maaltijdcheques.

Hoe solliciteren?
Stuur uw CV met foto en motivatiebrief uiterlijk voor 30 juni 2010 naar:                                      
DE OOSTENDSE HAARD
TAV VANESSA VENS - DIRECTEUR
NIEUWPOORTSESTEENWEG 205
8400 OOSTENDE


OPENBARE VERKOOP 3 ONVERHUURBARE SOCIALE WONINGEN

De Oostendse Haard gaat opnieuw over tot de openbare verkoop van 3 onverhuurbare sociale woningen.

Voor meer informatie klik hier.


OPENBARE VERKOOP 5 ONVERHUURBARE SOCIALE WONINGEN

De Oostendse Haard gaat opnieuw over tot de openbare verkoop van 5 onverhuurbare sociale woningen.BURELEN GESLOTEN EINDEJAAR


De kantoren zijn gesloten vanaf donderdag 24 december 2009 tot en met vrijdag 01 januari 2010.
 
In geval van dringende herstellingen (waterlek, gaslek, elektriciteitspanne, …) kunt u de toeziener, Daniel Verleene, contacteren op het nummer 0495 54 46 47.

De toeziener is op volgende dagen bereikbaar tussen 09u00-10u30:
-          donderdag 24 december 2009
-          maandag  28 december 2009 
-          dinsdag 29 december 2009
-          woensdag 30 december 2009
-          donderdag 31 december 2009
 
Wij staan opnieuw tot uw dienst vanaf maandag 04 januari 2010.

Wij wensen iedereen een vrolijke Kerst en prettige eindejaarsfeesten! 
 

HUURPRIJSBEREKENING 2010


De nieuwe huurprijsberekening voor 2010 zal u in de week van 14 december 2009 ontvangen.
 

OPENBARE VERKOOP 6 ONVERHUURBARE SOCIALE WONINGEN

De Oostendse Haard gaat opnieuw over tot de openbare verkoop van 6 onverhuurbare sociale woningen.

Voor meer informatie klik hier.

                                        INHUURNAME NIEUW PROJECT "HET BAKEN"


Vanaf 01 januari 2010 wordt het nieuw project 'Het Baken" inhuur genomen.

Dit project bestaat uit 2 delen met gemeenschappelijke tuin. Het Baken I aan de Fortuinstraat 18-20 zal 7 appartementen aanbieden en het Baken II aan de Lijndraaierstraat 30 zal 5 appartementen aanbieden.

Opsplitsing woongelegenheden
7 appartementen met 1 slaapkamer waarvan 1 voor mindervaliden;
3 appartementen met 2 slaapkamers; 
2 appartementen met 3 slaapkamers.

Dit project wordt opgenomen onder de wijk "Hazegras".


VACATURE HULPTOEZIENER VOOR SOCIALE EN LOGISTIEKE TAKEN


Om onze organisatie nog beter uit te bouwen zoeken wij momenteel een hulptoeziener voor sociale en logistieke taken.

Functiebeschrijving
Controle en beheer van de algemene delen van onze gebouwen en nabije omgeving op netheid, orde en veiligheid.
Uitvoeren van kleine technische taken.

Wie komt er in aanmerking:
Je moet voldoen aan de voorwaarden van SINE: na te vragen bij RVA
Niet in bezit zijn van een diploma secundair onderwijs, Indien jonger dan 45 jaar minimum 12 maanden werkloosheidsuitkering ontvangen of minimum 6 maanden OCMW-steun ontvangen.  Indien 45 jaar of ouder: minimum 6 maanden werkloosheidsuitkering of OCMW-steun ontvangen.

Wij bieden:
Een bediendenstatuut met een verloning volgens barema D van de Stad Oostende (min. 1.646,87 euro - max. 2.563,18 euro bruto per maand voor een voltijdse betrekking), eindejaarstoelage, groepsverzekering en maaltijdcheques.

Hoe solliciteren?
Stuur uw CV met foto en motivatiebrief uiterlijk voor 8 september 2009 naar:
DE OOSTENDSE HAARD
TAV VANESSA VENS - DIRECTEUR
NIEUWPOORTSESTEENWEG 205
8400 OOSTENDE

OPVRAGING DOCUMENTEN
HUURPRIJSBEREKENING 2010


Zoals elk jaar worden alle huren herberekend op basis van het inkomen en de gezinssamenstelling van elke huurder. Deze nieuwe huurprijzen gelden vanaf 1 januari 2010.

Vele bewijsstukken (inkomens, invaliditeit en kinderbijslaggerechtigd) kunnen wij zelf opvragen. Zo niet dan wordt de huurder aangeschreven om de juiste inkomstengegevens te bezorgen. Huurders die dit niet doen zullen de hoogste huurprijs betalen.

Voor de berekening van de nieuwe huur moeten wij beschikken over een inkomstenbewijs voor het jaar 2007.
 

ACTUALISATIE VAN DE REGISTERS
VAN DE KANDIDAAT-HUURDERS IS AFGESLOTEN

 
Als sociale huisvestingsmaatschappij moeten  wij de registers van de kandidaat-huurders om de twee jaar actualiseren. Dit jaar werden deze registers opnieuw geactualiseerd.

De kandidaten die reageerden en nog voldeden aan de voorwaarden hebben begin juli 2009 hun nieuwe rangschikking ontvangen.    
 
 

 

1.  Huurprijs per maand

Garageboxen :

Nieuwe Stad
€ 44,50 per box, per maand voor huurders van de Oostendse Haard€ 53,85 per box, per maand voor niet-huurders van de Oostendse Haard

 

Standplaatsen :
Westerkwartier (Schelpenstraat 10)
€ 34,00 per standplaats, per maand voor huurders van de Oostendse Haard
€ 41,14 per standplaats, per maand voor niet-huurders van de Oostendse Haard
Westerkwartier (Sint-Catharinapolderstraat 33)
€ 40,00 per standplaats, per maand voor huurders van de Oostendse Haard
€ 48,40 per standplaats, per maand voor niet-huurders van de Oostendse Haard
<<< terug naar index