home
socialehuisvestingoostende.be
Small FontMedium FontLarge Font
Info
links
KOPEN VAN EEN SOCIALE WONING (ZITTENDE HUURDER - ONVERHUURBARE)
De Oostendse Haard - wijk Westerkwartier

-> zittende huurder 
-> verkoop onverhuurbare woningen: De Oostendse HaardZITTENDE HUURDER

Als zittende huurder hebt u het recht om het huis dat u van ons huurt te kopen.  Een appartement kan niet aangekocht worden.

1. Voorwaarden

Er zijn echter een aantal voorwaarden om uw woning te kunnen aankopen:
 1. u huurt de woning ononderbroken gedurende minstens 5 jaar;
 2. er is minimaal 15 jaar verstreken sedert de laatste terbeschikkingstelling van uw woning.
De datum ter beschikkingstelling wordt door ons meegedeeld.  

Wij willen er u attent op maken dat de opstart van een aankoopdossier tot € 1.030,00 (excl. index) kan kosten.

Indien u voldoet aan de voorwaarden om uw woning aan te kopen, vragen wij u vooraf te informeren bij de bank of sociale leningsmaatschappij welk bedrag u kan lenen, dit om kosten te vermijden.


2. Procedure tot aankoop van de woning

De Oostendse Haard


Hierbij informeren wij u graag met de aankoopprocedure:
 1. Kandidaat-kopers kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij de maatschappij.  U dient ook € 50,00 voor de administratieve kosten te betalen op onze rekening 001-0753314-88.  U ontvangt daarbij een inschrijvingsbewijs.   Deze som kan niet gerecupereerd worden indien de koop niet doorgaat;
   
 2. Als de in het besluit bepaalde voorwaarden voor de aankoop vervuld zijn, wordt dat geattesteerd door de Raad van Bestuur van de Oostendse Haard;
   
 3. Vervolgens vraagt de Oostendse Haard het schattingsverslag aan bij de ontvanger van de registratie en domeinen of het comité tot aankoop.  De schattingsvergoeding bedraagt           € 230,00 (wordt jaarlijks geïndexeerd).    U dient dat bedrag vooraf te betalen op onze rekening 001-0753314-88.  Mocht u de gehuurde woning niet wil aankopen tegen de geschatte waarde, wordt de schattingsvergoeding niet terugbetaald;
   
 4. Als opmetingsgegevens ontbreken, worden aanvullende opmetingen uitgevoerd voor de schatting plaatsvindt. U dient de kosten daarvan vooraf betalen op onze rekening                   001-0753314-88. Het totale bedrag van de afpaling, de opmeting en de administratieve kosten blijft beperkt tot maximaal € 760,00 (wordt jaarlijks geïndexeerd).  Deze som kan niet gerecupereerd worden indien de koop niet doorgaat;
   
 5. Om tot de schatting over te gaan, maakt de schatter een afspraak met u.  De Oostendse Haard wordt daarbij ook uitgenodigd;
   
 6. Het schattingsverslag wordt opgemaakt in drie exemplaren die bestemd zijn voor de Oostendse Haard, uzelf en de schattingsinstantie zelf.  De schatter bezorgt u het voor u bestemde exemplaar;
   
 7. Indien u akkoord gaat met de schattingsprijs, wordt de verkoopovereenkomst opgemaakt;
   
 8. Vervolgens wordt de authentieke verkoopakte verleden.

VERKOOP ONVERHUURBARE WONINGEN

De Oostendse Haard

In mei 2014 werden opnieuw onverhuurbare woningen openbaar verkocht.

In de loop van 2014  zullen nog meer woningen verkocht worden.

 
<<< terug naar index